Đạo Tâm
Navigation

Trang Chính
Tâm Thư
Cơ Cấu Tổ Chức
Hoạt Động

Pháp Ngữ & Âm
Bài Pháp Chọn Lọc
Nghe Pháp

Sáng Tác
Thơ
Văn
Truyện Đạo
Âm Nhạc

Quỹ Từ Thiện
Lá Thư Từ Thiện
Hoạt Động Từ Thiện
Trung Tâm Bảo Trợ

Sinh Hoạt
Tu Học
Thân Ái
Hình Sinh Hoạt
Lịch Trình Sinh Hoạt

Đặc San
Xuân Đinh Hợi 2007
Vu Lan 2007
Xuân Mậu Tý 2008

Nối Vòng Tay
Nhịp Cầu
Liên Lạc
Tự Viện Địa Phương

Thiếu Nhi
Bài Hát
Nghe Truyện
Hình Ảnh
Tâm Thư

Tâm Thư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính gởi quý Chư Tôn Đức,
Quý thiện hữu tri thức khắp nơi,

Khởi đi từ những tháng cuối năm 1998, một số thanh niên đã đến với nhau, vì cùng chung một hoài bão là được góp bàn tay, khối óc của mình, phục vụ Tam Bảo, đền đáp phần nào ân đức sâu dầy của Chư Phật, Chư Tổ.

Nhóm Phật Tử Đạo Tâm ra đời từ đó.

Khởi đi từ những chướng duyên ban đầu, song nhờ tâm đạo nhiệt thành, lòng quyết dấn thân, cùng sự gia trì của Long Thần Hộ Pháp; nhóm Phật Tử Đạo Tâm đã vượt qua nhiều trở ngại, đến nay thắm thoát đã tròn tám năm tuổi.

Với ước nguyện được tiếp tay chuyển bánh xe pháp đến muôn người, để khắp nơi đều gội nhuần Phật pháp, sống hạnh phúc, an vui. Nay nhân duyên vừa hội đủ, nhóm Phật Tử Đạo Tâm xin hoan hỷ trình diện quý Chư Tôn Đức, cùng quý thiện hữu tri thức khắp nơi, trang nhà: đaotam.org, với ước vọng bắc một nhịp cầu thương yêu, dưới ánh hào quang của Chư Phật.

Tôn chỉ:

• Cùng nhau tu học để thăng hoa cuộc sống qua sự chuyển hóa thân tâm, tiến bước trên hành trình hướng về chân lý giải thoát.
• Tham gia các Phật sự, phục vụ tha nhân, hộ trì Tam Bảo.
• Trong tinh thần vô úy, bất vụ lợi, biết lắng nghe, tu sửa, để làm đẹp đời, thơm đạo.

Hoạt động:

• Thực hiện các chương trình tu học Phật pháp Tiếng Từ Bi, phát thanh trên các đài địa phương.
• Tạo nhân duyên cho thanh thiếu niên Việt Nam đến với Đạo Phật qua thi ca, âm nhạc.
• Phát hành CD/MP3 các chương trình phát thanh, gởi đến quý Phật tử khắp nơi theo sự thỉnh cầu, với ước mong chia sẻ niềm hạnh phúc chung.

Xin quý Chư Tôn Đức, quý bậc thiện hữu tri thức hoan hỷ hỗ trợ để bánh xe pháp hằng chuyển, để Phật pháp được chan hòa muôn nơi.

Nguyện cho Phật pháp được phổ biến.
Nguyện cho chúng sinh được an lạc.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thư,

Nhóm Phật Tử Đạo Tâm

Tiếng Từ Bi
Tiếng Từ Bi 363
Tiếng Từ Bi 362
Tiếng Từ Bi 361
Tiếng Từ Bi 360
Tiếng Từ Bi 359
Tiếng Từ Bi 356
Tiếng Từ Bi 355
Tiếng Từ Bi 354
Tiếng Từ Bi 353
Tiếng Từ Bi 352
Tiếng Từ Bi 351
Tiếng Từ Bi 350
Tiếng Từ Bi 349
Tiếng Từ Bi 348
Tiếng Từ Bi 347
Tiếng Từ Bi 346
Tiếng Từ Bi 345
Tiếng Từ Bi 344
Tiếng Từ Bi 343
Tiếng Từ Bi 342
Tiếng Từ Bi 341
Tiếng Từ Bi 340
Tiếng Từ Bi 339
Tiếng Từ Bi 338
Tiếng Từ Bi 337
Tiếng Từ Bi 336
Tiếng Từ Bi 335
Tiếng Từ Bi 334
Tiếng Từ Bi 333
Tiếng Từ Bi 332

Xem Tất Cả
Nhạc Hình
Quét Lá Cuối Năm
Mừng Phật Đản Sanh
Đêm Xuân Nguyện Cầu
Ơn Phật
Rước Đèn Tháng Tám
Dưới Cành Vô Ưu
Đêm Qua Sân...

Xem Tất Cả
Copyright © 2009 Đạo Tâm Web Team