FeS + HCl → FeCl2 + H2S

Bạn đang xem: FeS + HCl → FeCl2 + H2S tại Trường THPT Phan Đình Phùng

FeS + HCl → FeCl2 + H2S được Cmm.edu.vn tổng hợp gửi đến bạn đọc là phương trình điều chế H2S khi FeS phản ứng với HCl. Từ đó, bạn đọc có thể nắm được nội dung của hằng đẳng thức và vận dụng tốt vào các câu hỏi, bài tập liên quan. Xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.

1. Phương trình điều chế H2S từ FeS

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

2. Điều kiện phản ứng FeS với H2S

nhiệt độ bình thường

3. Bài tập liên quan

Câu 1. Người ta có thể điều chế H2S bằng phản ứng nào sau đây?

A. FeS + H2SO4 loãng

B. ZnS + H2SO4 đặc

C. CuS + HCl

D. PbS + HNO3

Câu 2. Cho ý kiến ​​sau:

(1) Để điều chế khí H2S trong phòng thí nghiệm, người ta cho muối sunfua phản ứng với các dung dịch axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4 đặc.

(2) Dung dịch HCl đặc, S, SO2, FeO vừa có khả năng thể hiện tính khử, vừa có khả năng thể hiện tính oxi hóa.

(3) Silic đơn chức tan mạnh trong dung dịch kiềm giải phóng khí H2.

(4) Hỗn hợp BaO và Al2O3 có thể tan hoàn toàn trong nước.

(5) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 không thấy xuất hiện kết tủa.

(6) Hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng.

Số nhận xét đúng là

A. 5

B. 6

c.3

mất 4

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

(1) sai vì S2- phản ứng với H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử như S, SO2 không thu được khí H2S.

(2) đúng. dạy, cho thấy, minh họa:

+ HCl có thể tạo thành H2 (có tính oxi hóa), tạo thành Cl2 có tính khử

+ S, SO2, FeO thì các nguyên tố S, Fe đều có số oxi hóa trung gian nên vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa.

(3) đúng

(4) đúng

BaO + H2O → Ba(OH)2

Al2O3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2O

tương tự với hỗn hợp BaO và Al2O3 có tỉ lệ mol 1:1 tan hoàn toàn trong nước.

(5) sai vì phản ứng tạo ra kết tủa

Phương trình hóa học xảy ra:

Dư thừa 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3↓ + 2H2O

(6) đúng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

Tương tự hỗn hợp Cu và Fe3O4 có tỉ lệ 1:1 tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng.

=> Có 4 phát biểu đúng

Câu 3. Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế H2S trong phòng thí nghiệm?

A. SO2 làm quỳ tím ẩm hóa đỏ

B. FeS + dung dịch HCl loãng

C. FeS + dung dịch H2SO4 đặc, to.

D. SO2 làm đổi màu cánh hoa hồng

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế H2S bằng cách cho FeS phản ứng với

A. dung dịch HCl

B. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng

C. HNO3 . giải pháp

D. Thùng chứa nước

Câu 5. Một mẫu khí thải (H2S, NO2, SO2, CO2) được sục vào dung dịch CuSO4 thì xuất hiện kết tủa đen. Hiện tượng này do chất nào trong khí thải gây ra?

A. H2S

B. NO2

C.SO2

D. CO2

Đáp án A

phương trình phản ứng

CuSO4 + H2S → Đen CuS↓ + H2SO4

Qua bài viết trên, Đạo Tâm hy vọng với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết “FeS + HCl → FeCl2 + H2S❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “FeS + HCl → FeCl2 + H2S” [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Articles

Back to top button