Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19

Bạn đang xem: Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19 tại Trường THPT Kiến Thụy

Vật Lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng được các thầy cô giáo tại Cmm.edu.vn biên soạn hi vọng sẽ cung cấp những tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức bài học và đạt kết quả tốt trong các kì thi. , lớp nhận xét.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 6 Bài 19

giãn nở vì nhiệt của chất lỏng

– Chất lỏng đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

Ví dụ: Khi nhúng quả cầu nước màu vào chậu nước nóng → mực nước trong ống dâng lên

Khi nhúng quả cầu nước màu vào chậu nước lạnh → mực nước hạ xuống

chén đầy lời nói dài 1 1

– Các chất lỏng khác nhau có sự nở vì nhiệt khác nhau.

Ví dụ, sử dụng ba bình giống hệt nhau sao cho thể tích ban đầu của các chất lỏng là như nhau.

Nhúng 3 bình vào cùng 1 chậu nước nóng sao cho chúng có độ tăng nhiệt độ như nhau.

trò chuyện dài 2 1

Nhúng ba bình chứa ba loại chất lỏng khác nhau vào một chậu nước nóng, ta thấy mực chất lỏng trong các ống thủy tinh dâng lên khác nhau.

Ghi chú

– Đối với nước, khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 4oC thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 4oC trở lên thì nước mới nở ra.

Đối với chất lỏng, sự nở ra của nó là sự nở ra khối lượng.

phương pháp giải

giải thích các hiện tượng trong cuộc sống

Để giải thích các hiện tượng trong đời sống, ta dựa vào tính chất nở vì nhiệt của chất lỏng sau đây:

– Chất lỏng đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

– Các chất lỏng khác nhau có sự nở vì nhiệt khác nhau.

Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Chú ý: Khi thể tích của một chất lỏng tăng thì thể tích của nó không đổi (trừ trường hợp đặc biệt của nước, khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 4oC thì thể tích của nước giảm chứ không tăng).

Giải các bài tập SGK Vật Lý 6 bài 19

Bài C1 (trang 60 SGK Vật Lý 6)

Hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình cầu vào chậu nước nóng? dạy, chiếu, minh họa?

bài 1 trang 60 sgk và kính 6 1

Câu trả lời:

Mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên. Mực nước trong ống dâng lên vì khi đun nóng nước trong ống, nước nở ra làm thể tích của nước tăng lên.

Bài C2 (trang 60 SGK Vật Lý 6)

Nếu nhúng bình cầu vào nước lạnh thì mực nước trong ống thủy tinh sẽ thay đổi như thế nào?

Hãy xem và làm một bài kiểm tra bằng chứng về khái niệm.

Câu trả lời:

Mực nước trong ống thủy tinh hạ xuống, do nước nguội đi, co lại.

Bài C3 (trang 60 SGK Vật Lý 6)

Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra kết luận.

bài 3 trang 60 sgk và kính 6 1

Câu trả lời:

Khi tăng cùng một nhiệt độ với ba chất lỏng: rượu, dầu và nước cất thì rượu nở ra (tăng thể tích) nhiều nhất, tiếp theo là dầu, còn nước tăng thể tích rất ít.

Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở ra ở nhiệt độ khác nhau.

Bài C4 (trang 61 SGK Vật Lý 6)

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Một. Thể tích nước trong bình (1)…..khi nóng, (2)..khi lạnh

b. các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3)….

Câu trả lời:

Một. (1) tăng, (2) giảm

b. (3) khác nhau.

Bài C5 (trang 61 SGK Vật Lý 6)

Tại sao khi đun nước không nên đổ đầy ấm?

Câu trả lời:

Khi đun nước chúng ta không nên đổ nước quá đầy vào ấm vì do bản chất “chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn” nên khi đun nước sẽ bị tràn nước.

Bài C6 (trang 61 SGK Vật Lý 6)

Tại sao mọi người không đổ đầy chai nước ngọt của họ?

Câu trả lời:

Người ta không đóng đầy chai nước ngọt vì để tránh tình trạng: nhiệt độ nơi sản xuất thấp hơn nơi bảo quản nước ngọt khiến thể tích nước ngọt trong chai nở ra, có thể làm nút chai bị chai. vỡ gây khó khăn cho việc bảo quản nước giải khát trong thời gian dài. .

Bài C7 (trang 61 SGK Vật Lý 6)

Trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1, nếu người ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và chứa cùng một lượng chất lỏng thì khi tăng nhiệt độ của hai bình như nhau thì mực chất lỏng sẽ bằng nhau. bình đẳng. Chất lỏng trong hai ống có dâng lên cùng độ cao không? Tại sao?

bài 7 trang 61 sgk và kính 6 1

Câu trả lời:

Từ thí nghiệm, khi tăng nhiệt độ thì mực chất lỏng trong ống có tiết diện nhỏ sẽ dâng cao hơn vì: Hai bình đựng cùng loại, cùng một lượng chất lỏng thì chúng nở vì nhiệt như nhau khi tăng nhiệt độ thì chất lỏng nở vì nhiệt. dâng lên trong hai ống có thể tích bằng nhau. Do đó, ống có tiết diện nhỏ thì mức chất lỏng sẽ cao hơn.

Lưu ý: Tiết diện ống chính là diện tích mặt cắt vuông góc với trục của ống, tức là diện tích miệng hoặc đáy ống. Đồng thời, thể tích của hình trụ bằng tích của chiều cao và tiết diện của ống.

Trắc nghiệm Vật Lý 6 bài 19 (có đáp án)

Bài 1: chọn phát biểu sai

A. Chất lỏng co lại khi bị làm lạnh.

B. Sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.

C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.

D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.

Câu trả lời:

Sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là khác nhau.

đáp án B

Bài tập 2: Làm lạnh một lượng nước từ 100oC xuống 50oC. Làm thế nào để mật độ và trọng lượng riêng của nước thay đổi?

A. Khối lượng riêng và khối lượng riêng đều tăng.

B. Khối lượng riêng và khối lượng riêng ban đầu giảm sau đó bắt đầu tăng.

C. Khối lượng riêng và khối lượng riêng đều giảm.

D. Khối lượng riêng và khối lượng riêng đều không đổi.

Câu trả lời:

Khi giảm nhiệt độ thì m không đổi còn V giảm.

chat dài 3 1

⇒Đáp án A

Bài 3: Hai bình A và B giống nhau đựng đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong hai bình là như nhau. Khi đặt hai bình vào cùng một chậu nước nóng thì mực nước ở bình A cao hơn ở bình B. Nhận xét nào sau đây về chất lỏng chứa trong hai bình là đúng?

A. Chất lỏng trong hai bình giống nhau nhưng nhiệt độ khác nhau.

B. Chất lỏng ở hai bình khác nhau thì nhiệt độ của chúng khác nhau.

C. Hai bình A và B chứa cùng một chất lỏng.

D. Hai bình A và B chứa hai chất lỏng khác nhau.

Câu trả lời:

Hai bình giống nhau, chứa cùng một lượng chất lỏng, có cùng nhiệt độ ban đầu. Khi cho nước vào bình nóng thì nước bình A dâng cao hơn bình B → Chất lỏng trong bình A nở ra nhiều hơn bình B → Hai chất lỏng khác nhau nở ra → hai chất lỏng khác nhau.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài tập 4: Nung nóng một lượng nước đá từ 0oC đến 100oC. Khối lượng và thể tích của nước thay đổi như thế nào?

A. Khối lượng không đổi, lúc đầu khối lượng giảm sau đó tăng lên.

B. Khối lượng không đổi, thể tích giảm.

C. Khối lượng tăng, thể tích giảm.

D. Khối lượng tăng, thể tích không đổi.

Câu trả lời:

– Khối lượng không phụ thuộc vào nhiệt độ.- Với nước, ở 4oC nước có khối lượng riêng lớn nhất → thể tích nhỏ nhất. Do đó khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 4oC thì thể tích giảm, khi tăng nhiệt độ từ 4oC đến 100oC thì thể tích tăng.

⇒ Đáp án A.

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng. Có hai bình giống hệt nhau đựng đầy chất lỏng. Một là cho rượu và một cho nước. Khi đun nóng cả hai bình đến cùng nhiệt độ thì rượu chảy ra nhiều hơn hay nước chảy ra nhiều hơn? Biết rằng rượu nở vì nhiệt nhiều hơn nước.

A. Nước chảy ra nhiều hơn rượu

B. Nước và rượu chảy ra như nhau

C. Rượu tràn ra nhiều hơn nước lã

D. Chưa đủ căn cứ kết luận

Câu trả lời:

Khi đun nóng cả hai bình ở cùng nhiệt độ thì lượng rượu thoát ra khỏi bình nhiều hơn nước vì rượu nở vì nhiệt nhiều hơn nước.

ĐÁP ÁN C

Bài 6: Điều nào sau đây đúng khi nói về sự đóng băng của nước hồ ở xứ lạnh?

Vào mùa đông, ở xứ lạnh

A. Nước ở đáy hồ đóng băng trước.

B. nước ở giữa hồ đóng băng trước.

C. nước trong hồ đóng băng trước.

D. nước trong hồ đồng thời đóng băng.

Câu trả lời:

Sự đóng băng của nước hồ ở xứ lạnh là nước trong hồ đóng băng trước

ĐÁP ÁN C

Bài 7: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt.

A. giống nhau

B. không giống nhau

C. tăng dần

D. giảm dần

Câu trả lời:

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

đáp án B

Bài 8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của chất lỏng?

A. Chất lỏng co lại khi tăng nhiệt độ, nở ra khi giảm nhiệt độ.

B. Chất lỏng nở ra khi tăng nhiệt độ, co lại khi giảm nhiệt độ.

C. Chất lỏng không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng khi nhiệt độ thay đổi.

Câu trả lời:

Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm

đáp án B

Bài 9: Khi đặt một bình cầu chứa nước nóng vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh lúc đầu hạ xuống một ít, sau đó dâng lên cao hơn mực nước ban đầu. Nó chứng minh:

A. khối lượng nước tăng nhiều hơn thể tích bình.

B. thể tích phần nước tăng ít hơn thể tích bình.

C. khối lượng nước tăng, của bình không tăng.

D. thể tích bình tăng trước, thể tích nước tăng sau và tăng nhiều hơn.

Câu trả lời:

Khi nhúng một bình chứa nước nóng vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh lúc đầu hạ xuống một ít, sau đó dâng lên cao hơn mực ban đầu. Điều đó chứng tỏ thể tích của bể tăng trước, của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?

A. Mật độ tối thiểu

B. Mật độ tối đa

C. Khối lượng cực đại

D. Khối lượng nhỏ nhất

Câu trả lời:

Khối lượng không đổi nhưng thể tích của nước ở 4oC nhỏ nhất nên khối lượng riêng lớn nhất

đáp án B

*********************

Trên đây là nội dung Giáo án Vật Lý 6 bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng do các giáo viên tại Cmm.edu.vn soạn bao gồm lý thuyết, bài giải bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án. . Hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức về Sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Chúc các em học tập tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trên lớp.

Người viết: Trương Cmm.edu.vn

Chuyên mục: Vật Lý 6

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptphandinhphung.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19 bên dưới để Trường THPT Kiến Thụy có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Kiến Thụy

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19 của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Qua bài viết trên, Đạo Tâm hy vọng với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết “Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Vật Lí 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng – Giải bài tập SGK Vật Lí 6 Bài 19″ [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Articles

Back to top button