Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4

Bạn đang xem: Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4 tại Trường THPT Kiến Thụy

Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối được thầy cô trường Cmm.edu.vn soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 4

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch tiếp nối

– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối được trình diễn như hình vẽ:

Trong đó: R1, R2,…,Rn là những điện trở

UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

U1, U2,…,Un tuần tự là hiệu điện thế trên mỗi điện trở

I1, I2,…,In tuần tự là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở:

IAB = I1 = I2 = … = In

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

UAB = U1 + U2 + … + Un

– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

ly thuyet doan mach noi tiep 1 2

Điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối

Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch gồm nhiều điện trở là một điện trở có thể thay thế cho những điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có trị giá như trước.

Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng những điện trở thành phần.

Với đoạn mạch gồm n điện trở mắc tiếp nối: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn

Ứng dụng thực tế

Dãy đèn trang trí gồm nhiều bóng đèn sợi đốt nhỏ mắc tiếp nối nhau. Trong dãy đèn trang trí có một bóng đèn gọi là bóng chớp. Trong bóng đèn này có gắn một băng kép (thanh lưỡng kim nhiệt). Băng kép này tạo thành một công tắc nhiệt C. Ban đầu công tắc này đóng nên khi nối dây đèn vào nguồn điện, dòng điện đi qua dây đèn khiến những đèn trong dãy sáng. Đèn sáng lên sẽ khiến công tắc C ngắt mạch. Do những đèn mắc tiếp nối nên những đèn trong dãy đều tắt. Sau đó đèn nguội đi, công tắc C lại đóng mạch và những đèn lại sáng lên. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại khiến dãy đèn nháy tắt liên tục.

ly thuyet doan mach noi tiep 2 2

Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4

Bài C1 (trang 11 SGK Vật Lý 9)

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết những điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau thế nào.

bai c1 trang 11 sgk vat ly 9 2

Lời giải:

R1, R2 và ampe kế được mắc tiếp nối với nhau.

Bài C2 (trang 11 SGK Vật Lý 9)

Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: 

bai c2 trang 11 1 2

Lời giải:

Trong đoạn mạch tiếp nối, cường độ dòng điện có trị giá như nhau tại mọi điểm.

bai c2 trang 11 2

Ta có: bai c2 trang 11 3 2

 , từ hệ thức này suy ra bai c2 trang 11 4 2

Bài C3 (trang 12 SGK Vật Lý 9)

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối là Rtđ = R1 + R2.

Lời giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U1 + U2

Ta có: U = U1+ U2 = I1.R1 + I2.R2 = I.(R1 + R2) (vì I = I1 = I2, tính chất đoạn mạch mắc tiếp nối)

Mà U = I.Rtđ → I.(R1 + R2) = I.Rtđ

Chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 (đpcm).

Bài C4 (trang 12 SGK Vật Lý 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

– Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

– Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

– Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?

bai c4 trang 12 sgk vat ly 9 2

Lời giải:

– Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

– Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua chúng.

– Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó.

Bài C5 (trang 13 SGK Vật Lý 9)

a) Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

bai c5 trang 13 sgk vat ly 9 1 2

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Lời giải:

a) Vì mạch mắc tiếp nối nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 2.20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc tiếp nối với R2 nên lúc đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc tiếp nối. do vậy, điện trở tương đương mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω

So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài 4 có đáp án

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc tiếp nối với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi I, I1, I2 tuần tự là cường độ dòng điện của toàn mạch, cường độ dòng điện qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. I = I1 = I2

B. I = I1 + I2

C. I ≠ I2 = I2

D. I1 ≠ I2

Lời giải

Ta có, trong đoạn mạch mắc tiếp nối thì:

Cường độ dòng điện có trị giá như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2 = … = In

Đáp án: A

Bài 2: Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối?

A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.

Lời giải

A, B, D – đúng

C – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

Đáp án: C

Bài 3: Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở

C. Dòng điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ

D. Đoạn mạch có những điện trở mắc liên tục với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải

B, C, D – là những đặc điểm của đoạn mạch mắc tiếp nối

A – không phải là đặc điểm của đoạn mạch mắc tiếp nối vì: đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở thì có thể là mạch rẽ nhánh, phân nhánh => đó không phải là mạch tiếp nối

Đáp án: A

Bài 4: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở tương đương của đoạn mạch có hai điện trở R1, R2 mắc tiếp nối?

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4878 2

Lời giải

Ta có: Điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối bằng tổng những điện trở hợp thành: Rtd = R1 + R2

Đáp án: C

Bài 5: Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dau đây là không đúng?

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4879 2

Lời giải

A, B, D – đúng

C – sai vì: trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4880 2

Đáp án: C

Bài 6: Cho đoạn mạch như hình vẽ:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4715 2

Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không?

A. Đèn 1 sáng, đèn 2 không hoạt động

B. Hai đèn không hoạt động , vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn

C. Hai đèn hoạt động thông thường

D. Đèn 1 không hoạt động, đèn 2 sáng

Lời giải

Khi công tắc K mở thì hai đèn không hoạt động vì mạch hở không có dòng điện chạy qua hai đèn

Đáp án: B

Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4716 2

Cho R1 = 15 Ω ,R2 = 20 Ω , ampe kế chỉ 0,3A. Hiệu điện thế của đoạn mạch AB có trị giá là:

A. U = 4,5V

B. U = 6V

C. U = 10,5V

D. U = 2,57V

Lời giải

– Cách 1:

+ vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương của mạch:  Rtd = R1 + R2

+ Vận dụng biểu thức định luật Ôm tính hiệu điện: U = IR

– Cách 2:

+ Tính hiệu điện thế của từng trở: U = IR

+ vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế của đoạn mạch mắc tiếp nối: U = U1 + U2

Bài 8: Cho hai điện trở R1 = 24Ω , R2 = 16Ω  mắc tiếp nối. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch có trị giá:

A. R12  = 40 Ω

B. R12  = 9,6 Ω

C. R12  = 8 Ω

D. R12  = 48 Ω

Lời giải

Ta có điện trở tương đương R12 của đoạn mạch:

R12 = R1 + R2 = 24 + 26= 40Ω

Đáp án: A

Bài 9: Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc tiếp nối nhau . Biết R1 = 6Ω  , R2 = 18Ω  ,R3 = 16Ω . Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 52V. Cường độ dòng điện trong mạch có trị giá là:

A. 14,8A

B. 1,3A

C. 1,86A

D. 2,53A

Lời giải

+ Điện trở tương đương R123 của đoạn mạch là:

R123 = R1 + R2+R3 = 6+18+16 = 40Ω

+ Cường độ dòng điện của đoạn mạch là:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4881 2

Đáp án: B

Bài 10: Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc tiếp nối nhau . Biết R1 = 5Ω , R2 = 20Ω , R3. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 50V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A. Tính điện trở R3?

A. 15Ω

B. 5Ω

C. 20Ω

D. 25Ω

Lời giải

+ Điện trở tương đương R123 của đoạn mạch là trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4883 2

+ Mà  R123 = R1 + R2+R3  cho nên  R3 = R123 – (R1 + R2) = 50-(5+20)=25Ω

Đáp án: D

Bài 11: Sơ đồ mạch điện như hình bên . Biết R1 = 2 , R2 = 4, R3 = 10 , R4 = 20. Hiệu điện thế UAE = 72V. Hiệu điện thế giữa hai đầu BD có trị giá là:

A. UBD = 14V

B. UBD = 28V

C. UBD = 40V

D. UBD = 48V

Lời giải

+ Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch là:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4884

+ Cường độ dòng điện của đoạn mạch là

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4885 2

+ Điện trở của đoạn BD là:  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4886

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch BD là:  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4887

Đáp án: B

Bài 12: Sơ đồ mạch điện như hình bên, R1 = 25.Biết khi khóa K đóng ampe kế chỉ 4A  còn khi khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và điện trở  R2?

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4718 2

A. U = 100V; R2 = 15 Ω

B. U = 100V; R2 = 10 Ω

C. U = 100V; R2 = 40 Ω

D. U = 100V; R2 = 35 Ω

Lời giải

– Khi khóa K đóng thì dòng điện không đi qua điện trở R2, nên số chỉ của ampe kế là số chỉ cường độ dòng điện chạy trong mạch

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là :

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4888

– Khi khóa K mở , hai điện trở

R1 và R2 mắc tiếp nối , nên điện trở của đoạn mạch là:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4889 2

Điện trở  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4890

Đáp án: A

Bài 13: Sơ đồ mạch điện như hình bên . Biết UAE = 75V, UAC = 37,5V, UBE = 67,5V. Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 1,5A. Điện trở R2 có trị giá là:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4717 2

A. 25Ω

B. 20Ω

C. 25Ω

D. 5Ω

Lời giải

+ Điện trở của đoạn mạch

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4891 2

+ Mà  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4892 2

Vậy suy ra:  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4893

Đáp án: B

Bài 14: Cho bốn điện trở R1, R2, R3, R4 mắc tiếp nối vào đoạn mạch có hiệu điện thế U = 100V. Biết R1 = 2R2 = 3R3 = 4R4. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4?

A. 48V

B. 24V

C. 12V

D. 16V

Lời giải

+ Vì R1, R2, R3, R4 mắc tiếp nối, mà R1 = 2R2 = 3R3 =4R4 cho nên U1 = 2U2 = 3U3 = 4U4

+ Mặt khác: U1 + U2 + U3 + U4 = 100V

Hay  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4894 2

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4895 2

Đáp án: C

Bài 15: Cho hai bóng đèn loại 12V – 1A và 12V – 0,8A . Mắc tiếp nối hai bóng đèn vào hiệu điện thế 24V.chọn lựa phương án đúng về độ sáng của hai bóng đèn?

A. Đèn 1 và đèn 2 sáng thông thường

B. Đèn 1 sáng yếu hơn thông thường, đèn 2 sáng mạnh hơn thông thường

C. Đèn 1 sáng mạnh hơn thông thường, đèn 2 sáng yếu hơn thông thường

D. Đèn 1 và đèn 2 sáng yếu hơn thông thường

Lời giải

+ Điện trở của mỗi bóng đèn là:

trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4896 2

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4897

+ Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là :  trac nghiem vat ly 9 dang 2 bai tap dinh luat om cho doan mach co cac dien tro mac noi tiep 4898 2

+ Nhận xét về độ sáng của mỗi đèn

Đèn 1 ta có I < I1 nên đèn 1 sáng yếu hơn thông thường

Đèn 2 ta có I > I2 nên đèn 2 sáng mạnh hơn thông thường

Đáp án: B

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối do thầy cô trường Cmm.edu.vn soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những nghi vấn trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Đoạn mạch tiếp nối. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Cmm.edu.vn

Chuyên mục: Vật Lý 9

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptphandinhphung.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4 bên dưới để Trường THPT Kiến Thụy có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Kiến Thụy

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4 của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Qua bài viết trên, Đạo Tâm hy vọng với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết “Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 4″ [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Articles

Back to top button