Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8

Bạn đang xem: Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8 tại Trường THPT Kiến Thụy

Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn được thầy cô trường Cmm.edu.vn soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 8

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn

Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì thay đổi tiết diện của dây dẫn, chiều dài dây và vật liệu làm dây dẫn phải như nhau (giữ nguyên).

⇒ Kết quả: Điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây.

ly thuyet su phu thuoc cua dien tro vao tiet dien day dan 1 1

Chú ý:

+ Tiết diện là hình tròn:ly thuyet su phu thuoc cua dien tro vao tiet dien day dan 2 1

Trong đó: r là bán kính

d là đường kính

+ Khối lượng của dây dẫn có tiết diện đều m = D.S. (D là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn).

Liên hệ thực tế

Mỗi đường dây tải trong hệ thống đường dây tải điện 500kV của nước ta gồm bốn dây mắc song song với nhau. Mỗi dây này có tiết diện 373 mm2, do vậy có thể coi rằng mỗi đường dây tải có tiết diện tổng cộng là 373 mm2.4 = 1492 mm2. Cách mắc dây tương tự làm cho điện trở của đường dây tải nhỏ hơn so với khi sử dụng một dây.

ly thuyet su phu thuoc cua dien tro vao tiet dien day dan 3 1

Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8

Bài C1 (trang 22 SGK Vật Lý 9)

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R3của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

bai c1 trang22 1 1

Lời giải:

+ Trong mạch điện hình 8.1b, ta nhận thấy điện trở R2 được tạo nên từ 2 điện trở R1 = R ghép song song với nhau.

Điện trở tương đương R2 của hai dây là:

bai c1 trang 22 1 1

+ Trong mạch điện hình 8.1c, ta nhận thấy điện trở R3 được tạo nên từ 3 điện trở R1 = R ghép song song với nhau.

Điện trở tương đương R3 của hai dây là:

bai c1 trang 22 2 1

Bài C2 (trang 23 SGK Vật Lý 9)

nghĩ rằng những dây dẫn với tiết diện 2S và 3S có điện trở tương đương là R2 và R3 như đã tính trong bài học, hãy nêu soi cầu về mối quan hệ giữa điện trở của những dây dẫn với tiết diện của mỗi dây.

Từ đó suy ra trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu, thì giữa tiết diện S1 và S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hệ thế nào.

Lời giải:

+ soi cầu: nếu như tiết diện tăng gấp hai hoặc ba lần thì điện trở của dây giảm hai hoặc ba lần: R2 = R/2 và R3 = R/3

+ những dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu, nếu như tiết diện của dây tăng bao nhiêu lẩn thì điện trở của nó giảm bấy nhiêu lần.

Từ đó suy ra điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ nghịch vớí tiết diện của nó.

Hệ thức liên hệ: bai c2 trang 23 sgk vat ly 9 1

Bài C3 (trang 24 SGK Vật Lý 9)

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Lời giải:

Vì tiết diện dây thứ nhất là S1 = 2mm2 bằng 1/3 lần tiết diện dây thứ hai S2 = 6mm2

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.

Bài C4 (trang 24 SGK Vật Lý 9)

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm2 và có điện trở R1 = 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Vì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây nên ta có

bai c4 trang24 1 1

Bài C5 (trang 24 SGK Vật Lý 9)

Một dây dẫn bằng constantan (một loại hợp kim) dài l1 = l00m, có tiết diện S1 = 0,lmm2 thì có điện trở R1 = 500Ω. Hỏi một dây khác cũng bằng constantan dài 12 = 50m, có tiết diện S2 = 0,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Dây thứ nhất có: l1 = 100m, S1 = 0,1 mm2, R1 = 500Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = 0,5 mm2, R2 = ? Ω

Ta chọn lựa thêm dây thứ ba cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l1 =100m nhưng lại có tiết diện S3 = S2 = 0,5 mm2.

tương tự dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và chiều dài, khác tiết diện →

bai c5 trang24 1 1

→ R3 = R1/5 = 100Ω

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng tiết diện, khác chiều dài →

bai c5 trang24 2 1

→ R2 = R3/2 = 100/2 = 50Ω

Bài C6 (trang 24 SGK Vật Lý 9)

Một dây dẫn sắt dài l1 = 200m, có tiết diện S1 = 0,2mm2 và có điện trở R1 = 120Ω . Hỏi một dây sắt khác dài l2 = 50m, có điện trở R2 = 45Ω thì có tiết diện S2 là bao nhiêu?

Lời giải:

Dây thứ nhất có: l1 = 200m, S1 = 0,2mm2, R1 = 120Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = ? mm2, R2 = 45Ω

Ta chọn lựa thêm dây thứ ba cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l2 =50m nhưng lại có tiết diện S3 = S1 = 0,2 mm2.

tương tự dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và tiết diện, khác chiều dài

bai c6 trang24 1 1

→ R3 = R1/4 = 30Ω

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện →

bai c6 trang24 2 1

→ S2 = 2S3/3 = 2.0,2/3 = 2/15mm2 = 0,133mm2.

Lưu ý: Qua hai bài trên ta nhận thấy, với hai dây dẫn cùng vật liệu nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau thì ta có thể sử dụng hệ thức liên hệ sau để làm nhanh hơn.

bai c6 trang24 3 1

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài 8 có đáp án

Bài 1: chọn lựa phát biểu đúng nhất trong những phát biểu dưới đây?

A. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và không phụ thuộc vào vật liệu làm dây

B. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây

C. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn

D. Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây

Lời giải

Điện trở của dây dẫn:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4925 2 1

Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây

Đáp án: D

Bài 2: Biểu thức nào sau đây xác định điện trở của dây dẫn?

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4926 2 1

Lời giải

Đáp án: C

Bài 3: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của những dây dẫn có những đặc điểm nào?

A. những dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu

B. những dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ những vật liệu khác nhau

C. những dây dẫn chiều dài khác nhau, tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu

D. những dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ những vật liệu khác nhau.

Lời giải

Để tìm hiếu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của những dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ những vật liệu khác nhau.

Đáp án: D

Bài 4: Biết điện trở suất của nhôm là trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4927

 , của vonfram là trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4928 , của sắt là trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4929 . So sánh nào dưới đây là đúng?

A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn nhôm

B. Vonfram dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt

D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfram

Lời giải

Ta có điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở suất

Mặt khác, điện trở đại lượng đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện

=> Vật liệu nào có điện trở suất càng lớn thì khả năng dẫn điện càng kém và trái lại .

Ta thấy, điện trở suất của nhôm là nhỏ nhất và của sắt là lớn nhất => nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt

Đáp án: C

Bài 5: Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?

A. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm

B. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số những kim loại và tốt hơn nhôm

C. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ tìm kiếm

D. Dây dẫn bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm

Lời giải

A – sai vì trọng lượng riêng của đồng lớn hơn của nhôm

Đáp án: A

Bài 6: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố dưới đây?

A. Vật liệu làm dây dẫn

B. Khối lượng của dây dẫn

C. Chiều dài của dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn

Lời giải

Ta có:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4930 2 1

=> Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào khối lượng của dây dẫn

Đáp án: B

Bài 7: chọn lựa câu trả lời đúng? Một dây dẫn bằng đồng dài l1 = 10m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2 = 2m có điện trở R2. So sánh giữa R1 và R2  nào dưới đây là đúng?

A. R1 = 2R2

B. R1 < 2R2

C. R1 > 2R2

D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2

Lời giải

Ta có:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4931 2 1

Vì ta không biết tiết diện của hai dây dẫn này thế nào, nên không đủ điều kiện để so sánh R1 với R2

Đáp án cần chọn lựa là: D

Bài 8: Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4932 2 1

Lời giải

Ta có: trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4933 2 1

Đáp án: A

Bài 9: Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là l1, S1, R1 và l2, S2, R2. Biết l1 = 4l2 và S1 = 2S2. Lập luận nào sau đây về mối quan hệ giữa những điện trở R1 và R2 của hai dây dẫn này là đúng?

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4934 2 1

Lời giải

Ta có:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4935 1 1

Đáp án: C

Bài 10: Một dây dẫn đồng chất có chiều dài l, tiết diện S có điện trở 8 được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4936

 . Điện trở của dây dẫn mới này là bao nhiêu?

A. 4 Ω

B. 6 Ω

C. 8 Ω

D. 2 Ω

Lời giải

Khi gập dây lại thì chiều dài dây giảm nhưng tiết diện S của dây tăng lên.

Theo đề bài ta có:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4937 1 1

vận dụng biểu thức tính điện trở của dây dẫn, ta có:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4938 1 1

Đáp án: D

Bài 11: Một dây đồng dài 50m, có tiết diện là 0,8mm2 thì có điện trở là 1,6Ω . Một dây đồng khác có tiết diện 0,4mm2 thì có điện trở là 2,4Ω  thì có chiều dài bằng bao nhiêu?

A. 26m

B. 37,5m

C. 48m

D. 56m

Lời giải

vận dụng biểu thức tính điện trở của dây dẫn, ta có:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4939 1 1

Đáp án: B

Bài 12: Hai dây bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1, dây kia dài 6m có điện trở R2. Tỉ số R1 /R2  = ?

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4941 1 1

Lời giải

vận dụng biểu thức tính điện trở của dây dẫn, ta có:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4942 1 1

Đáp án: C

Bài 13: Một dây dẫn dài 120m được sử dụng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 125mA. Mỗi đoạn dây dài 1m của cuộn dây có điện trở bằng bao nhiêu?

A. 240 Ω

B. 20 Ω

C. 2 Ω

D. 200 Ω

Lời giải

Ta có

+ Điện trở của cuộn dây:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4943 1 1

+ Gọi R′ là điện trở của đoạn dây dài l′ = 1m , ta có tỉ lệ:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4944 1 1

Đáp án: C

Bài 14: Người ta sử dụng dây niken làm dây nung cho một bếp điện. nếu như sử dụng loại dây này với đường kính tiết diện là 0,5mm thì cần dây có chiều dài 4,68m. nếu như không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng sử dụng dây loại này với đường kính tiết diện 0,3mm thì dây phải có chiều dài bằng bao nhiêu?

A. 1,24m

B. 1,4m

C. 2,34m

D. 1,68m

Lời giải

Ta có: Điện trở của dây dẫn :  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4945 1 1

Mặt khác:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4946 1 1

Ta suy ra:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4947 1 1

Theo đề bài, điện trở không thay đổi:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4948 1 1

Đáp án: D

Bài 15: Trong số những vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt nhất:

A. Sắt

B. Nhôm

C. Bạc

D. Đồng

Lời giải

Ta có: Vật liệu nào có điện trở suất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt.

Điện trở suất của bạc nhỏ nhất trong những vật liệu trên => Bạc dẫn điện tốt nhất

Đáp án: C

Bài 16: Trong số những vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện kém nhất?

A. Vonfram

B. Sắt

C. Nhôm

D. Đồng

Lời giải

Ta có: Vật liệu nào có điện trở suất càng nhỏ thì dẫn điện càng tốt.

Điện trở suất của sắt lớn nhất trong những vật liệu trên => Sắt dẫn điện kém nhất

Đáp án: B

Bài 17: Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3. Biết điện trở suất của bạc, đồng, nhôm có trị giá tuần tự là 1,6.10-8 m; 1,7.10-8 m; 2,8.10-8 m. Khi so sánh những điện trở này, ta có:

A. R1 > R2 > R3

B. R1 > R3 > R2

C. R2 > R1 > R3

D. R3 > R2 > R1

Lời giải

Vì những dây dẫn có cùng chiều dài và tiết diện nên dây nào làm bằng vật liệu có điện trở suất càng lớn thì điện trở của nó càng lớn.

Ta có:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4949

Ta suy ra: R3 > R2 > R1

Đáp án: D

Bài 18: Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2. Điện trở của cuộn dây là bao nhiêu biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 m và khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3.

A. 0,955Ω

B. 0,85Ω

C. 1,25Ω

D. 0,69Ω

Lời giải

Ta có:

+  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4950 1 1

+ Điện trở của cuộn dây :  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4951 1 1

Đáp án: A

Bài 19: Người ta sử dụng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6 m để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ thông thường là 4,5  và có chiều dài tổng cộng là 0,8m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết diện là bao nhiêu?

A. d = 0,5mm

B. d = 0,2mm

C. d = 0,25mm

D. d = 0,65mm

Lời giải

Ta có:

+ Điện trở của dây dẫn:  trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4952 1 1

Ta suy ra đường kính tiết diện của dây nung là:

trac nghiem vat ly 9 dang 4 bai tap dien tro day dan phu thuoc vao cac yeu to cua day 4953 1 1

Đáp án: A

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn do thầy cô trường Cmm.edu.vn soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những nghi vấn trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Cmm.edu.vn

Chuyên mục: Vật Lý 9

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptphandinhphung.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8 bên dưới để Trường THPT Kiến Thụy có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Kiến Thụy

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8 của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Qua bài viết trên, Đạo Tâm hy vọng với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết “Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Vật Lí 9 Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 8″ [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Articles

Back to top button