Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bạn đang xem: Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào? tại Trường THPT Kiến Thụy

Bài 12 Vật Lý 7: Độ to của âm là gì? Độ to của âm là gì và nó phụ thuộc vào điều gì? Một vật dao động điều hòa thường phát ra âm có độ cao nhất định, nhưng khi nào vật phát ra âm to và khi nào vật phát ra âm nhỏ?

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu độ to của âm là gì? Độ to của âm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Sự khác biệt giữa lớn và thấp là gì?

I. Âm to, âm trầm – Biên độ dao động

– Âm càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn

– Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ

→ Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm

→ Độ to của âm đặc trưng bởi biên độ dao động của nguồn âm

→ Âm to, nhỏ khác nhau ở biên độ dao động của nguồn âm

II. Độ to của số âm

• Độ to của âm thanh được đo bằng decibel (ký hiệu là dB).

• Có thể dùng máy để đo độ to của âm; Bảng dưới đây cho thấy độ to của một số âm.

Giọng thì thầm: 20 dB

Nói chuyện bình thường: 40 dB

Âm nhạc lớn: 60 dB

Tiếng ồn đường phố rất lớn: 80 dB

Tiếng ồn của máy móc hạng nặng trong xưởng: 100 dB

Sét: 120 dB

• Ngưỡng đau (đau tai)

Tiếng ồn động cơ phản lực ở 4m: 130 dB

II. Vận dụng

* Câu C4 trang 36 SGK Vật Lý 7: Khi gảy một sợi dây, âm phát ra to hay nhỏ? Tại sao?

* Câu trả lời:

– Khi gảy mạnh dây đàn, âm thanh sẽ to hơn. Vì lúc đó dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây lớn ⇒ âm càng to.

* Câu C5 trang 36 SGK Vật Lý 7: So sánh biên độ dao động của trung điểm của sợi dây (điểm M) trong hai trường hợp ở hình 12.3.

* Câu trả lời:

– Ta thấy khoảng cách từ điểm M đến đường nằm ngang (đường đứt nét – tức vị trí cân bằng – hay vị trí ban đầu của sợi dây khi chưa dao động) ở hình trên lớn hơn hình dưới ⇒ Biên độ dao động của điểm M ở hình vẽ trên lớn hơn biên độ dao động của điểm M ở hình vẽ bên.

* Câu C6 trang 36 SGK Vật Lý 7: Khi máy thu thanh phát ra âm to và âm trầm thì biên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào?

* Câu trả lời:

– Máy thu phát ra âm to → biên độ dao động của màng loa lớn.

– Máy thu phát ra âm nhỏ → biên độ dao động của màng loa nhỏ.

* Câu C7 trang 36 SGK Vật Lý 7: Mức độ ồn trong sân trường trong giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

* Câu trả lời:

– Tiếng ồn trong sân trường trong giờ ra chơi khoảng 40 dB đến 60 dB (từ bình thường đến lớn tiếng).

> Lưu ý: Ta nghe được tiếng động xung quanh là do âm truyền theo không khí đến tai làm màng nhĩ dao động. Dao động này được truyền qua các cơ quan bên trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên não giúp chúng ta cảm nhận âm thanh.

1606544278kqwbuwsg1a

Màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn thì âm nghe càng to. Âm thanh truyền đến tai quá lớn có thể làm thủng màng nhĩ. Vì vậy trong nhiều trường hợp cần chú ý bảo vệ tai.

tương tự như bài về độ to của âm, nội dung chính các em cần lưu ý là: Biên độ dao động của âm càng lớn thì âm càng to; Độ to của âm thanh được đo bằng decibel (dB). Mọi góp ý, thắc mắc các em vui lòng để lại dưới phần đánh giá để Cmm.edu.vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập đạt kết quả tốt nhất.

. Một vật dao động điều hòa thường phát ra âm có độ cao nhất định, nhưng khi nào vật phát ra âm to và khi nào vật phát ra âm nhỏ?

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu độ to của âm là gì? Độ to của âm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Sự khác biệt giữa lớn và thấp là gì?

I. Âm to, âm trầm – Biên độ dao động

– Âm càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn

– Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ

→ Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm

→ Độ to của âm đặc trưng bởi biên độ dao động của nguồn âm

→ Âm to, nhỏ khác nhau ở biên độ dao động của nguồn âm

II. Độ to của số âm

• Độ to của âm thanh được đo bằng decibel (ký hiệu là dB).

• Có thể dùng máy để đo độ to của âm; Bảng dưới đây cho thấy độ to của một số âm.

Giọng thì thầm: 20 dB

Nói chuyện bình thường: 40 dB

Âm nhạc lớn: 60 dB

Tiếng ồn đường phố rất lớn: 80 dB

Tiếng ồn của máy móc hạng nặng trong xưởng: 100 dB

Sét: 120 dB

• Ngưỡng đau (đau tai)

Tiếng ồn động cơ phản lực ở 4m: 130 dB

II. Vận dụng

* Câu C4 trang 36 SGK Vật Lý 7: Khi gảy một sợi dây, âm phát ra to hay nhỏ? Tại sao?

* Câu trả lời:

– Khi gảy mạnh dây đàn, âm thanh sẽ to hơn. Vì lúc đó dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây lớn ⇒ âm càng to.

* Câu C5 trang 36 SGK Vật Lý 7: So sánh biên độ dao động của trung điểm của sợi dây (điểm M) trong hai trường hợp ở hình 12.3.

1606544277l7b5ik91kh

* Câu trả lời:

– Ta thấy khoảng cách từ điểm M đến đường nằm ngang (đường đứt nét – tức vị trí cân bằng – hay vị trí ban đầu của sợi dây khi chưa dao động) ở hình trên lớn hơn hình dưới ⇒ Biên độ dao động của điểm M ở hình vẽ trên lớn hơn biên độ dao động của điểm M ở hình vẽ bên.

* Câu C6 trang 36 SGK Vật Lý 7: Khi máy thu thanh phát ra âm to và âm trầm thì biên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào?

* Câu trả lời:

– Máy thu phát ra âm to → biên độ dao động của màng loa lớn.

– Máy thu phát ra âm nhỏ → biên độ dao động của màng loa nhỏ.

* Câu C7 trang 36 SGK Vật Lý 7: Mức độ ồn trong sân trường trong giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

* Câu trả lời:

– Tiếng ồn trong sân trường trong giờ ra chơi khoảng 40 dB đến 60 dB (từ bình thường đến lớn tiếng).

> Lưu ý: Ta nghe được tiếng động xung quanh là do âm truyền theo không khí đến tai làm màng nhĩ dao động. Dao động này được truyền qua các cơ quan bên trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên não giúp chúng ta cảm nhận âm thanh.

1606544278kqwbuwsg1a

Màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn thì âm nghe càng to. Âm thanh truyền đến tai quá lớn có thể làm thủng màng nhĩ. Vì vậy trong nhiều trường hợp cần chú ý bảo vệ tai.

tương tự như bài về độ to của âm, nội dung chính các em cần lưu ý là: Biên độ dao động của âm càng lớn thì âm càng to; Độ to của âm thanh được đo bằng decibel (dB). Mọi góp ý, thắc mắc các em vui lòng để lại dưới phần đánh giá để Cmm.edu.vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập đạt kết quả tốt nhất.

. Một vật dao động điều hòa thường phát ra âm có độ cao nhất định, nhưng khi nào vật phát ra âm to và khi nào vật phát ra âm nhỏ?

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu độ to của âm là gì? Độ to của âm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Sự khác biệt giữa lớn và thấp là gì?

I. Âm to, âm trầm – Biên độ dao động

– Âm càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn

– Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ

→ Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm

→ Độ to của âm đặc trưng bởi biên độ dao động của nguồn âm

→ Âm to, nhỏ khác nhau ở biên độ dao động của nguồn âm

II. Độ to của số âm

• Độ to của âm thanh được đo bằng decibel (ký hiệu là dB).

• Có thể dùng máy để đo độ to của âm; Bảng dưới đây cho thấy độ to của một số âm.

Giọng thì thầm: 20 dB

Nói chuyện bình thường: 40 dB

Âm nhạc lớn: 60 dB

Tiếng ồn đường phố rất lớn: 80 dB

Tiếng ồn của máy móc hạng nặng trong xưởng: 100 dB

Sét: 120 dB

• Ngưỡng đau (đau tai)

Tiếng ồn động cơ phản lực ở 4m: 130 dB

II. Vận dụng

* Câu C4 trang 36 SGK Vật Lý 7: Khi gảy một sợi dây, âm phát ra to hay nhỏ? Tại sao?

* Câu trả lời:

– Khi gảy mạnh dây đàn, âm thanh sẽ to hơn. Vì lúc đó dây đàn lệch nhiều, tức là biên độ dao động của dây lớn ⇒ âm càng to.

* Câu C5 trang 36 SGK Vật Lý 7: So sánh biên độ dao động của trung điểm của sợi dây (điểm M) trong hai trường hợp ở hình 12.3.

1606544277l7b5ik91kh

* Câu trả lời:

– Ta thấy khoảng cách từ điểm M đến đường nằm ngang (đường đứt nét – tức vị trí cân bằng – hay vị trí ban đầu của sợi dây khi chưa dao động) ở hình trên lớn hơn hình dưới ⇒ Biên độ dao động của điểm M ở hình vẽ trên lớn hơn biên độ dao động của điểm M ở hình vẽ bên.

* Câu C6 trang 36 SGK Vật Lý 7: Khi máy thu thanh phát ra âm to và âm trầm thì biên độ dao động của màng loa khác nhau như thế nào?

* Câu trả lời:

– Máy thu phát ra âm to → biên độ dao động của màng loa lớn.

– Máy thu phát ra âm nhỏ → biên độ dao động của màng loa nhỏ.

* Câu C7 trang 36 SGK Vật Lý 7: Mức độ ồn trong sân trường trong giờ ra chơi nằm trong khoảng nào?

* Câu trả lời:

– Tiếng ồn trong sân trường trong giờ ra chơi khoảng 40 dB đến 60 dB (từ bình thường đến lớn tiếng).

> Lưu ý: Ta nghe được tiếng động xung quanh là do âm truyền theo không khí đến tai làm màng nhĩ dao động. Dao động này được truyền qua các cơ quan bên trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên não giúp chúng ta cảm nhận âm thanh.

1606544278kqwbuwsg1a

Màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn thì âm nghe càng to. Âm thanh truyền đến tai quá lớn có thể làm thủng màng nhĩ. Vì vậy trong nhiều trường hợp cần chú ý bảo vệ tai.

Tương tự như bài về độ to của âm, nội dung chính các em cần nhớ là: Biên độ dao động của âm càng lớn thì âm càng to; Độ to của âm thanh được đo bằng decibel (dB). Mọi góp ý, thắc mắc các em vui lòng để lại ở phần đánh giá để Cmm.edu.vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em đạt kết quả tốt nhất trong học tập.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptphandinhphung.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào? bên dưới để Trường THPT Kiến Thụy có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptphandinhphung.edu.vn của Trường THPT Kiến Thụy

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào? của website thptphandinhphung.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Qua bài viết trên, Đạo Tâm hy vọng với những thông tin đã chia sẻ trong bài viết “Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào?❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “Vật lý 7 bài 12: Độ to của âm là gì? Độ to của âm có đặc trưng gì và phụ thuộc vào yếu tố nào?” [ ❤️️❤️️ ]”.

Related Articles

Back to top button